wangdeefoods

วิสัยทัศน์ : VISION

wangdeefoods

“บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการสรรหาวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าโดยพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และคุณภาพของวัตถุดิบได้อย่างต่อเนื่อง”

พันธกิจ : MISSION

wangdeefoods

“ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพและนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ที่มาพร้อมกับไอเดียที่กว้างไกล ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและสุขภาพชีวิตมนุษย์ ได้อย่างแท้จริง”


เรามุ่งมั่นที่จะเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและสรรหาวัตถุดิบอาหารทุกประเภท ทั้งวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารทั่วไป ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องดื่ม ผงปรุงรส ชา กาแฟ สมุนไพร และอื่นๆ ที่สามารถให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ได้แก่ พัฒนาสูตรร่วมกับลูกค้า คิดค้นสูตรให้ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ต้องการสร้างแบรนด์

จุดเริ่มต้นจากประสบการณ์เกี่ยวกับโรงงานอาหารที่ยาวนานกว่า 20 ปี ของทีมงานคุณภาพ เราเริ่มจากการสรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพมาจำหน่ายเพื่อเป็นวัตถุดิบ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

และเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์เป็นของตนเองโดยไม่ต้องใช้ทุนในการลงทุนจำนวนมาก จากนั้นเราจึงเพิ่มรายการสินค้าเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุดิบที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย ได้แก่ เครื่องดื่ม อาหารเสริม ยา ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง เรามีทีมงานคุณภาพและมีประสบการณ์ โดยทำงานอย่างใกล้ชิดกับ suppliers ที่ผลิตวัตถุดิบ ทำให้เรามีข้อมูลทางวิชาการหลากหลาย เพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและมีงานวิจัยรองรับ ทั้งยังได้พัฒนาความรู้และนำประสบการณ์ที่มีเพื่อมาเป็นที่ปรึกษา และบริการให้คำแนะนำพร้อมทั้งหาผู้รับจ้างในการผลิต (OEM) ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ จึงทำให้วันนี้ หวังดีฟู้ดส์ ได้ให้บริการครบวงจรในการช่วยให้ลูกค้าสามารถมีผลิตภัณฑ์อาหาร และ อาหารเสริมยี่ห้อของตนเอง ที่ผลิตในประเทศหรือนอกประเทศก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของลูกค้า ทีมงานของ หวังดีฟู้ดส์ ประกอบไปด้วยนักวิทยาศาสตร์อาหาร, นักโภชนศาสตร์, วิศวกร, ทีมงานต่างประเทศ และ ฝ่ายขึ้นทะเบียน

เราทำความฝันให้เป็นจริงได้ ความฝันของผู้ที่ต้องการสร้างแบรนด์ โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญในการช่วยลูกค้า พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม (Nutraceutical)ภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเอง โดยบริการของเรา จะครอบคลุมหัวใจสำคัญในการพัฒนาอาหารเสริมใหม่ๆ เรามีวัตถุดิบอาหารทั้งเป็นอาหารทั่วไปและอาหารเสริมที่หลากหลาย การพัฒนาสูตรโดยการผสมผสานองค์ความรู้จากทั้งทีมงานของเราเอง การพัฒนาร่วมกับ Supplier และลูกค้า การขึ้นทะเบียนอาหารเสริมใหม่ๆ โดยทีมทะเบียนที่มีประสพการณ์ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามั่นใจว่าสูตรอาหารและสูตรของอาหารเสริมที่เราพัฒนาให้ จะสามารถขึ้นทะเบียนได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายและในระยะเวลาที่รวดเร็ว ทีมบริหารของเรามีการผนึกกำลังกันระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ในวงการอาหารเสริมมานาน และคนรุ่นใหม่ที่มีทั้งความรู้เฉพาะทาง ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและเทคโนโลยี่การอาหาร เพื่อที่จะมั่นใจว่ามาตรฐานการควบคุมคุณภาพจะเข้มขึ้นตามการขยายขององค์กร

สนใจเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริม...ปรึกษาเราได้ ฟรี

“เราช่วยสร้างฝันให้เป็นความจริง เราเป็นทั้งเพื่อน และที่ปรึกษา พร้อมคู่คิดในธุรกิจของคุณได้”